ΑΡΧΙΚΗ    /    Αποποίηση ευθυνών

Αποποίηση ευθυνών

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται από εσάς από τους Μηχανές Kennes Gilze bv. Το περιεχόμενό του είναι ιδιοκτησία των Μηχανών Kennes Gilze bv και συνεπώς δεν επιτρέπεται να διπλασιαστεί χωρίς γραπτή συγκατάθεση. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προορίζεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Κανένα μέρος αυτής δεν μπορεί να αντιγραφεί και / ή να τροποποιηθεί χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση των Μηχανών Kennes Gilze bv.

Ενώ οι μηχανές Kennes Gilze bv καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς και ενημερωμένες, δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και την πληρότητα. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές.

Οι μηχανές Kennes Gilze bv δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για (υποτιθέμενες) ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβαση σας (ή από την αποτυχία σας να αποκτήσετε πρόσβαση) στις ιστοσελίδες που σας έφεραν οι μηχανές Kennes Gilze bv ή από την εξάρτησή σας από τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο. Οι ιστότοποί μας περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων μερών για τους οποίους οι Μηχανές Kennes Gilze bv δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Αυτές οι ιστοσελίδες τρίτων μπορούν επίσης να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα στο Machines Kennes Gilze bv.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες, προτάσεις, ιδέες και υλικά που στέλνετε στις Μηχανές Kennes Gilze bv (είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο) δεν είναι κατ 'αρχήν εμπιστευτικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Μηχανικούς Kennes Gilze χωρίς περιορισμούς και χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Οποιαδήποτε πληροφορία στέλνετε σε μία από τις ιστοσελίδες που αναπτύσσονται υπό την αιγίδα των Μηχανών Kennes Gilze bv πρέπει να είναι σωστή και νομικά έγκυρη και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Μηχανές Kennes Gilze bv διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και το κείμενο αυτής της νομικής δήλωσης ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της.