Σπίτι    /    Μηχανήματα και εξαρτήματα    /    Ανταλλακτικά    /    Multivac Air filter for main air supply