Σπίτι    /    Μηχανήματα και εξαρτήματα    /    Ανταλλακτικά    /    5/2 Ventiel Multivac R535 met toebehoren