Σπίτι    /    Πραγματικός    /    Νέα φάση κατασκευής 3

Πραγματικός

Νέα φάση κατασκευής 3

21-5-2021

 

Νέα φάση κατασκευής 3

 

Τελικά ξεκίνησαν τη νέα κατασκευή σήμερα. Το πρώτο έδαφος έχει αφαιρεθεί και όλα ετοιμάζονται για διακράτηση και περαιτέρω επίγεια εργασία. δεν πρόκειται να βάζουμε κάτι στα κοινωνικά μέσα κάθε εβδομάδα, αλλά θα δημοσιεύουμε συγκεκριμένες στιγμές κάθε φορά
 

Πίσω